30/03/2018

Amerika çocuk açlığında da 'Dünya Lideri' (!)

United States Census Bureau’nun  20 Şubat 2015’de yayınladığı istatistiklere göre, Amerika’da aç olmanın ne demek olduğu bilen 16 milyon çocuk var!  Geçtiğimiz altı yılda ABD’nin serveti 30 trilyon dolardan fazla, yani, %60 oranında arttı.  Evsiz çocuklardaki artış oranı da %60!

“Feeding America”nın 2014 açlık raporuna göre ABD’de her yedi kişiden biri, 46 milyon insan, kendilerini ve ailelerini gıda bankalarından doyuruyorlar. 46 milyonun 12 milyonu çocuk, 7 milyonu yaşlı. Bu rakamlar 2013 araştırmasının sonuçları. Obama yönetiminin SNAP dedikleri “Destekleyici Gıda Yardımı Programı” bütçesinden 8.7 milyar dolar kısıntı yapmasıyla birlikte artmış. 2015 itibariyle açlık çeken çocuk sayısı 16 milyonu geçmiş durumda.

“Feeding America” (Amerika’yı Doyurmak) 46 milyonu aşkın Amerikan vatandaşını doyuran hayır cemiyetleri ağının beynini oluşturan sivil toplum örgütü. ”Food banks” (gıda bankaları) dedikleri bu yapılanmalar, “food pantry” (kiler), “soup kitchen” (imaret), “shelter” (barınak) gibi alt-birimleri aracılığı ile “açlığa karşı savaşda Amerikan ulusuna önderlik” ediyorlar.

“Feeding America”nın yardımına muhtaç Amerikalıların %43’ü beyaz, %26’tısı Karaderili, %20’si Latin kökenli. Bunların arasındaki 620,000 aileden en az bir kişi Amerikan Silâhlı Kuvvetlerinde görevli. Bu rakam da ABD asker ailelerinin %25’ine tekabül ediyor.

Gıda yardımı alanların %10’u üniversite öğrencileri, bu üç milyon öğrenci demek. Öğrencilerinin %50si beslenemeyen Michigan State University çareyi kampüste “food pantry” açmakta bulmuş. “Soup kitchen”lardan farklı olarak, kilerler de sıcak yemek yok.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları beyannamesini imzalamayan iki ülkeden birisi Güney Sudan, diğeri Amerika Birleşik Devletleri.