21/10/2015

AMERİKAN SÖZLÜĞÜ

ADL:  The Anti-Defamation League/ İftiraya Karşı Birlik. 1913 yılında B’nai B’rith tarafından ABD’de kurulan, sivil toplum örgütü hüviyetinde teşkilat.  Kuruluş misyonunu “bilgilendirmek, eğitmek, mevzuat ve avukatlık” mekanizmalarını işleterek, “Yahudi düşmanlığı ve her türlü bağnazlıkla mücadele etmek, demokratik idealleri savunan ve herkesin medeni hakkını korumak” olarak açıklar.

B'NAI B'RITH: İbranice'de "Ahit'in Çocukları" anlamına gelen B'nai B'rith, dünyanın en etkili siyonist teşkilatı olarak bilinir.  Sa­dece Yahudiler'in üye olabildiği örgüt, 1843'te New York'ta kurulmuştur.

MAGIC NEGRO: 2008 başkanlık seçimlerinde ortaya çıkan siyasi terim. Obama, Carson, Cain gibi karaderili başkan adaylarına yönelik olarak kullanılıyor.  Ağır zulümle yüzleşmeyi bilmiş, beyaz adamı affetmiş, kemale ermiş, “sihirli ve gizemli” güçlere sahip, ketum ve ağırbaşlı eski köle, peygamberlere yakışan özveri ve basiretle, “huzursuz, inançsız, aklı karışık hatta ezik” beyaz Amerikalıyı düçar olduğu moral çöküntüden mucizevi bir biçimde kurtarıyor. Toplumla barışmasını, mutmain bir er kişiye dönüşmesini sağlıyor.

MICHAEL STEPHEN STEELE: 1958 doğumlu Obama muhalifi Cumhuriyetçi karaderili politikacı ve MSNBC televizyonu siyasi analisti.  Cumhuriyetçi parti merkez karar yönetim kurulu, Republican National Committee,  başkanı olan ilk siyah. 2003’de, Maryland Eyaleti Vali Yardımcısı seçilen ilk Afrikalı Amerikalı.

NATIONAL PRAYER BREAKFAST: Her yıl Şubat ayının ilk Perşembe günü başkent Washington DC’de, Hilton otelinin balo salonunda Birleşik Devletler Kongresinin ev sahipliğini yaptığı, yaklaşık 3,500 kişilik toplantı.   Abraham Vereide (1886 -1969) isimli bir Norveç kökenli Methodist papaz tarafından  1942 yılında “Uluslarası Hıristiyan Liderliği”ni desteklemek amacıyla başlatılmış, 1953’de Amerikan başkanı tarafından himaye altına altınmış, 1980’den itibaren ABD’nin siyasi, sosyal ve işdünyası seçkinlerini biraraya getiren etkinlik.

PRESIDENTIAL MEDAL OF FREEDOM:  ABD’nin en büyük sivil madalyası. 1963’den bu yana, Başkan tarafından “Birleşik Devletlerin güvenliği veya ulusal çıkarlarına, dünya barışına, kültürel veya diğer önemli kamusal veya bireysel girişimler yoluyla özellikle övgüye değer katkıda bulunmuş bireyler”e veriliyor. Başkanın siyasi tercihleri doğrultusunda Angela Merkel, Tony Blair, Margaret Thacher gibi eşhasa verilebildiği gibi, Stephen Hawking gibi bilim adamlarına, Aretha Franklin gibi şarkıcılara verilmişliği de var.

SECOND AMENDMENT: İkinci Tashih.  Amerikan Anayasasında 1789’da yapılan ikinci düzeltme/değişiklik, 1791’de yürürlüğü girmiştir. Amerikanın çok tartışmalı konularından bireysel silâhlanmaya ilişkin olduğundan, her daim gündemdedir.

STOK KARAKTER:  Amerikan sinemasının  sıkça kullandığı, seyircinin görür görmez tanıdığı, bir takım nitelikler yakıştırmaya şartlandırıldığı,  bizdeki iyi yürekli konsomatrist kadın, şımarık zengin aile kızını anımsatan basmakalıp karakter.   Senarist, “stokta tuttuğu” bu klişe karakteri gerektiği durumlarda depodan çıkarıyor, üzerinde hemen hiçbir tadilat yapmadan tüketime sunuyor.  Bu bağlamda, hazır elbise gibi, konserve gıda gibi, tüketime hazır, zahmetsiz ve tek düze bir ürün. Sıkça verilen örnek:  “Magic Negro”.

ŞABAT:  Şabat veya Sebt,  İbranice "lişbot" (iş bırakma) kelimesinden, Cuma akşamı yıldızların çıkışından Cumartesi akşamüstü tekrar yıldızların çıkışına kadarki süreç.  Rab Yehova’nın dünyayı 6 günde yaratıp 7. günde dinlendiğini hatırlamak ve kutsama günü.  İlk Hıristiyanların da dinlendikleri gün olması nedeniyle, Yedinci Gün Adventistleri, Yehova Şahitleri gibi bazı muhafazakâr Hıristiyan tarikatleri tarafından da gözetilir.

TRAYVON MARTIN: 26 Şubat 2012'de, Sanford, Florida da vurularak, semtin mahalle bekçiliğini yapan Zimmerman tarafından vurularak öldürülen  17 yaşındaki karaderili genç. Silâhsız Martin’i öldüren 28 yaşındaki İspanik genç adamın serbest bırakılmasının ve beraatının yarattığı infial ve izleyen olaylar.

Devam edecek...