16/11/2015

Prof.Dr.Cengiz Aktar: “Türkiye’nin bir ortak olarak Batı’ya yakınlığı, Mısır’ınkinden daha fazla değil. /varsa bir yakınlık/ İşlevsel ve taktik gereği.” 21 Ekim 2015, “Zaman Today.”

Prof.Dr.Samuel P. Huntington:  “AB'ye giriş şansınız sıfıra yakın… Siz /en iyisi/ İslam dünyasının liderliğine soyunun…” 24 Mayıs 2004, Akbank konferansı.

Bahçeşehir üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Akter’in 21 Ekim 2015’de, Zaman Today’de yayınlanan, “AB, Erdoğan ve Merkel: sanal bir dünya” başlıklı yazısındaki tesbiti, Huntington’un İslam’a ilişkin terkibini tevsi etmektedir.

Samuel P. Huntington(1927-2008) “Medeniyetler Çatışması” isimli kitabın (1996) yazarı. Harvard üniversitesinin yarım asırlık “siyaset bilimi” profesörü, Beyaz Saray’a bağlı National Security Council’in (NSC) koordinatörü. (National Security Council, bizim “Milli Güvenlik Kurulu”nun mütekabili).

1993’de “Soğuk Savaş sonrası dünyanın yeni düzeni” fikrini ortaya atan Huntington, bundan böyle savaşların ülkeler değil, medeniyetler arasında cereyan edeceğini bildirmiş, Batı’ya en büyük tehlikenin İslamcı ifrat (extremism) olduğunu iddia etmişti. 1996’da yayınlanan “Medeniyetler Çatışması” adlı kitabı söz konusu kuramının kitap boyutuna genişletilmiş metnidir.

Neo-con hareketinin temel tezlerine kaynaklık eden “Medeniyetler Çatışması”nın, ABD yönetimlerinin uluslararası sivil-askeri ilişkiler, siyasi gelişmeler ve yönetim biçimlerine ilişkin düşüncelerini oluşturduğu bilinir.

Medeniyetler Çatışması” için Henry Kissinger, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana yazılan en önemli kitap" derken, Zbigniew Brzezinski, “Uluslararası ilişkilere bakış açımızı tamamen değiştirecek, yeni ufuklar açacak bir eser” diye över.

Huntington’un zaman içinde neo-con’lar tarafından benimsenen İslam’a ilişkin terkibi şöyledir:

İslam’ın sınırları kanlıdır, barsakları da öyle. Batı için temel problem İslami köktencilik değil, İslam’ın /bizatihi/ kendisi, yani, kültürlerinin üstünlüğü ile mutmain, güçlerinin yetersizliğine saplantılı insanların farklı medeniyeti. … Bazı Batılılar…Batı’nın İslam ile değil, saldırgan İslamcı müfritlerle sorunları olduğunu iddia ederler. Oysa on dört asırlık tarih, tersini gösterir.”

“Medeniyetler Çatışması”nın yayınlanmasından sekiz yıl sonra, Mayıs 2004’de Wall Street Journal’da Başbakan Erdoğan’ın Avrupa Birliği, Türkiye ile üyelik müzarekelerine başlarsa, Medeniyetler Çatışması'nın bir realite olmadığını, medeniyetler arası uyumun mümkün olduğunu İslam dünyası görecektir” şeklindeki itirazı yer alır.

Erdoğan itirazını birkaç gün sonra Radikal gazetesinde yineler: 'Türkiye'nin AB üyeliği Medeniyetler Çatışması yerine medeniyetler uzlaşmasını sağlayacaktır ya da AB, Medeniyetler Çatışması'nın değil, medeniyetler uzlaşmasının adresi olmalıdır.

Başbakanın bu demecinden üç gün sonra (24 Mayıs 2004) Akbank’ın davetlisi olarak (dönemin TÜSİAD başkanı Ömer Sabancı’dır) 24 saatliğine Türkiye’ye gelen 77 yaşındaki Huntington, galatı meşhurunda ısrar eder:

“AB'ye giriş şansınız sıfıra yakın. Kültürel, siyasi, tarihi ve dini olarak farklı bir toplumsunuz. Sürekli AB kapısını çalarak ne kadar aşağılandığınızı nasıl fark etmediğinizi anlamıyorum… Gücün Brüksel'de yoğunlaşması, Türkiye'nin ekonomik ve diğer alanlardaki hareket özgürlüğünü kısıtlayacaktır. Türkiye ayrıca üyelerinin çoğunluğunun oraya ait olmadığını düşündüğü bir kulübe üye olmaya alışmak zorunda kalacaktır… Bunun yerine İslam dünyasının liderliğine soyunun…” Ve devamla,
“İslam dünyası düzensizlik içerisinde ve diğer medeniyetlerden daha fazla bölünmüştür... 'Medeniyetler Çatışması' kitabımda öne sürdüğüm gibi, İslam'ın lider ülkesi, İslam için de iyi olacaktır, dünya için de yararlı olacaktır. Yine bana öyle geliyor ki, bu rol diğer herkesten daha fazla Türkiye'ye yakışmaktadır."


Samuel P. Huntington, The National Interest” dergisinin yazarlarından, Morton Abramowitz, Henry Kissenger ve Francis Fukuyama ile birlikte neo-con akımının önde gelen akıl hocalarındandır.

The National Interest” dergisinin yönetim kurulu başkanı, 1925 New York doğumlu Maurice Raymond Greenberg, Council on Foreign Relations’ın (CFR) başkan yardımcısı, David Rockefeller’in Trilateral Commission’ının üyesi, Maurice R. Greenberg Center for Geoeconomic Studies’in kurucusu, ultra zengin Yahudi kökenli işadamı, Bay ve Bayan Sebastian Mallaby’nin (The Economist’in başeditörü) patronudur.

The National Interest” 1985’de neo-con’ların “godfather”ı olarak tanınan Irving Kristol (1920-2009) isimli Yahudi gazeteci-yazar tarafından kurulmuştur. Dergide yayınlanan makaleler New York Times, Financial Times, The Australian, International Herald Tribune, Shin Dong-A, The Spectator, Europäische Rundschau (Avusturya) tarafından sıkça iktibas edilir.

Samuel P. Huntington’un dini inançları ve siyasi parti tercihi sır gibi saklanmakla birlikte, “Huntington” ismi çok sayıda Amerikan Yahudi örgütleri ile bağlantılıdır.

1955, İstanbul doğumlu Cengiz Aktar, siyasal bilimci, gazeteci ve yazar olarak tanınır. Paris’teki Sorbonne üniversitesinde Ekonomi Doktorası yapan, Cengiz Aktar’ın 1982 Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerine dair kitapları vardır. Uzun yıllar BM, AB’de çalışmış olan Aktar, Taraf ve Zaman gazeteleri yazarıdır.